Mogućnosti primene toplotne pumpe za zagrevanje stambenih objekata

Toplotnu energiju dobijenu primenom toplotne pumpe Geotermika možemo da predamo prostoru uz pomoć sledećih vrsta grejne instalacije:

  • Podno grejanje
  • Zidno grejanje
  • Ventilator konvektor (fan coil)
  • Radijatori
  • Kanalni sistemi
  • Zagrevanje sanitarne vode

Prednosti podnog i zidnog grejanja i pasivnog hlađenja!

Pomoću sistema zidnog i podnog grejanja i pasivnog hlađenja, temperatura vazduha biće ujednačena, a sve zahvaljujući prijatnom zračenju toplote zidnih i podnih površina. Ovaj način grejanja i hlađenja oslobađa zidove od radijatora i ostalih grejnih tela, a stavlja akcent na estetsko uređenje, maštovitost i nesputanost u kreiranju životnog prostora. Zidno i podno grejanje dovodi do uvećanja grejnih površina. Time je omogućeno sniženje temperature u razvodu i efikasnije korišćenje toplotne pumpe. 

Podno grejanje

U pod se postavljaju plastične cevi kroz koje protiče topla voda. Temperatura vode ne prelazi 35 Celzijusa, a temperatura poda 27 Celzijusa. Ovaj vid prenosa toplote je najefikasniji i koeficijent korisnosti je najveći. Ako je sistem pravilno projektovan za grejanje sa toplotnom pumpom koeficijent korisnosti može da bude i do 6 puta veći od utrošene električne energije. Podno grejanje pored toga što je odlično za grejanje, pruža mogućnost klimatizacije u letnjem periodu.


Izgled cevne instalacije podnog grejanja

Zidno grejanje

Ovaj način grejanja je sličan podnom grejanju, sa razlikom da se cevi postavljaju sa unutrašnje strane zidova prostorije. Primena zidnog grejanja se preporučuje u novim kao i postojećim objektima u kojima želimo da ostvarimo visok stepen korisnosti, a ujedno i obezbedimo klimatizaciju objekta.

Izgled cevne instalacije zidnog grejanja

 

Ventilator konvektor (fan coil)

Ventilator konvektori predstavljaju savršeni oblik konvektora s tim što je u kućište ugrađen ventilator koji prinudno pokreće sobni vazduh preko izmenjivača toplote. Primena ventilator konvektora preporučljiva je pre svega u ugostiteljskim objektima, hotelima, kancelarijskim prostorijama. Ovaj vid prenosa toplote karakteriše dobar grejni učinak, mogućnost regulacije temperature zasebno u svakoj prostoriji, moderan dizajn koji se uklapa u sve enterijere. Ventilator konvektori pri radu sa toplotnom pumpom ostvaruju dobar učinak, koeficijent korisnosti može da bude 4 puta veći od utrošene električne energije. Pored efikasnog grejanja, sa ventilator konvektorima moguće je klimatizovati objekat u letnjem periodu.

 

fen kojler zidni sa klimatizacijomVentilator konvektor (fan coil) parapetni

 

plafonski fen kojler sa klimatizacijom
Ventilator konvektor plafonska izvedba 

Grejanje sa radijatorima

Ranije nije postojala mogućnost priključenja toplotne pumpe sa radijatorskim grejnim instalacijama. Zahvaljujući tehnološkim inovacijama koje smo primenili na toplotnoj pumpi Geotermika, apsolutno je moguće i pri temperaturama vode od 55 Celzijusa postići koeficijent korisnosti 3 puta veći od utrošene električne energije. Toplotnu pumpu Geotermika moguće je instalirati na već postojeće grejanje sa radijatorima. U slučaju pravlino projektovanih radijatorskih grejnih instalacija prilagođenih za niskotemperaturno grejanje postiže se koeficijent korisnosti 4 puta veći od utrošene električne energije.

panelni radijator sa toplotnom pumpomToplotna pumpa sa radijatorima pri
temperaturi vode od 55 Celzijusa postiže koeficijent
korisnosti 3 puta veći od utrošene električne energije

Zagrevanje sanitarne vode

Na mestima gde postoji potreba za većom količinom sanitarne vode, npr. restorani, hoteli, sportska udruženja, veoma je pogodna primena tolotne pumpe za grejanje sanitarne vode zbog velike uštede električne energije. Ostvareni koeficijent korisnosti je 3 puta veći od utrošene električne energije, a temperatura vode 50 Celzijusa. Takođe za grejanje tople sanitanre vode pred toplotne pumpe mogu se korstiti i solarni kolektori kao primarni izvor energije.  

grejanja sanitarne vodeSistem grejanja sanitarne vode toplotnom pumpom uz dodatak solarnih kolektora