Subotica - Porodična kuća - touch panel 7″ u dnevnom boravku

U stambeni objekat koji se nalazi u Subotici, instalirali smo inteligentni sistem sa autentičnim Geotermika algoritmom rada. Algoritam je napisan na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva u oblasti izrade sistema sa toplotnim pumpama. Sistem korisniku omogućava grejanje i pasivno hlađenje pomoću geosondi (vertikalnih zemljanih kolektora) postavljenih u dvorište. Grejanje sanitarne vode sa vrši 365 dana u godini sa toplotnom pumpom, uz implemetirani solarni panel koji po prioritetu zagreva sanitarnu vodu uvek kada je solarna energija dostupna. Sistem poseduje više mernih mesta između ostalog i praćenje spoljnje temperature kao parametar koristan za optimizaciju idealne temperature u grejnoj instalaciji. Optimizacija zadate temperature u sistemu grejanja praćenjem spoljnje temperature, omogućava efikasniji rad i bolje iskorišćenje energije.Na touch panelu postavljenom u dnevni boravak u svakom trenutku moguće je očitati različite podatke. Između ostalog trenutnu potrošnju sistema, mesečnu potrošnju u zadnjih dvanaest meseci, temperature na osam mernih mesta, itd.


Prednost sistema grejanja sa toplotnom pumpom kod kojeg se toplota preuzima pomoću geosondi u odnosu na sisteme sa bunarskom vodm je pre svega u sigurnom i stabilnom radu kod kojeg uslovno rečeno nema nikakvog održavanja. Bunarska voda sa sobom nosi čestice minerala koje mogu u zavisnosti od koncentaracije da se veoma brzo talože svuda gde prolazi bunarska voda, od cevovoda do izmenjivača toplote i bunarske pumpe. Ovakva voda zapušava cevi i onemogućuje vraćanje hladne vode nazad u zemlju jer se taloži i na bunarsko sito u upojnom bunaru. Problemi sa taloženjem minerala iz bunarske vode mogu da naprave velike problem pri korišćenju sistema grejanja sa toplotnom pumpom. Sistem sa geosondama jednako je energetski efikasan kao sistem sa bunarskom vodom. Dvostruko je efikasniji od sistema vazduh/voda jer je temperatura zemlje konstantna tokom cele godine za razliku od temperature spoljnjeg vazduha koja je promenljiva. Ovakav sistem korisniku će omogućiti maksimalan komfor sa odličnom efikasnošću, bez potreba za dodatnim izvorima toplote i bez održavanja sistema.


Grejanje se vrši pomoću podne, plafonske i zidne grejne instalacije. Leti pasivno hlađenje funkcioniše pomoću plafonske instalcije. Ovako postavljen sistem je reversan, jer se toplota zimi preuzima od zemlje, dok se leti toplota odvodi i akumulira u zemljište. Ceo sistem uključujući i grejnu instalaciju izvela je Geotermika.


<< Nazad na reference
<< Nazad na reference

Geotermika u emisiji ZELENI SAT 01.02.2015.

Utisci korisnika geotermika toplotne pumpe

Geosonde - Geotermika u emisiji "Zeleni sat" RTV

Geotermika - Međunarodni sajam energetike

Geotermika u emisiji "MOZAIK" RTV